dodatki na strone bloga
  Welcome to: dodatki na strone bloga [Guest] Strona GłównaDownloadPORTFILIO Współpraca
Styczeń 29 2020 13:18:00  
POMOC-INNE
Jak używać skórek w Windows XP SP3
Jak poprawić czytelność czcionki w XP
SPRAWDZ SWOJA PRZEPUSTOWOŚĆ NETA
Usuwanie-Simlocka online
Doładuj swój Telefon
HUMOR
Pogilaj Dziewczynę
Poradniki
Dodaj stronę do Google
Przetłumacz stronę
Paleta kolorów HTML
Zmiana opisu GG
DODATKI,SKRYPTY Na stronę bloga
Wysuwajacy panel Logowania
skrypt Podziel się!...new
GENERATOR STATUSU GG...new
Hasło na stronę,bloga....new
wysuwający spoiler...new
Kursory
serca...new
śnieg na stronę bloga
Animacja marquee 1.
Ruszający sie tekst w pasku nazwy
Kalendarz
bajer zmieniający kolor tła strony
ruszajacy Text 1
animowany text
Graffiti text...new
efekt animowanego textu
text LCD
fajny text LED
DODATKI NA STRONE RADIA INTERNETOWEGO
Generator Statystyk ShoutcastNew...
Generator Player OnlineNew...
piekna ruchoma zaluzja na strone
Generator linku do odsłuchu RadiaNew...
Wyniki Lotto


,,
bramka sms
>>>>NEW DARMOWA BRAMKA SMS >>>>
Numer telefonu
Treść wiadomości
Podpis
darmowa bramka SMS do wszystkich sieci ORANGE, PLUS, PLAY, T-MOBILE i HEYAH
 Kurs PHP
255);">

© Leszek Krupiński

Najnowszą wersję kursu można znaleźć pod adresem http://phpkurs.pl/


Spis treści

1. Podstawy
Wstęp
Co to jest PHP
Wstawianie skryptów PHP
Błędy i debugowanie
2. Składnia języka
Zakańczanie instrukcji
Komentarze
Zmienne
Typy zmienych
Zmiana typu
Predefiniowane zmienne
Stałe
3. Operatory
Co to jest?
Operatory arytmetyczne
Operator przypisania
Operatory operacji bitowych
Operatory porównania
Operator kontroli błędów
Operator wywołania
Operatory inkrementacji i dekrementacji
Operatory logiczne
Operator ciągu
4. Struktury kontrolne
Instrukcje warunkowe
Pętla FOR
Pętla while
Pętla do...while
Przerywanie wykonań pętli
Składnia switch
5. Tablice
Wstęp
Tablica asocjacyjna
Przeglądanie tablic
Sortowanie tablic
Tworzenie ciągów z tablic i odwrotnie
6. Ponowne użycie kodu
Funkcje
Klasy
Instrukcje include i require
Funkcja readfile()
Zasięg zmiennych
7. Przekazywanie zmiennych między stronami
Formularze
Upload plików
Odnośniki
Cookies
register_globals
8. Obsługa sesji
9. Obsługa ciągów tekstowych
Wyrażenia regularne
Porównywanie ciągów
Wyciąganie fragmentów ciągów
Podmienianie fragmentów ciągów
Podmienianie znaków w ciągach
Inne funkcje
10. Odbieranie plików od użytkownika
11. Operacje na plikach
Otwieranie i zamykanie plików
Wewnętrzny wskaźnik pliku
Odczyt z plików
Zapis do pliku
Przycinanie plików
Blokowanie plików
Funkcje informacyjne
Operacje na plikach i katalogach
Kopiowanie
Przenoszenie i zmiana nazwy
Usuwanie
Tworzenie katalogów
Prawa dostępu (tylko UNIX)
Przetwarzanie ścieżki
Operacje na katalogach
12. Przetwarzanie daty
Sprawdzanie poprawności
Pobieranie aktualnej daty
Konwersja daty do formatu timestamp
Część kalendarzowa
Część zegarowa
Strefa czasowa
Część liczbowa
Formatowanie daty
Tworzenie daty względnej do aktualnej (np. 'za 2 dni')
Porównywanie dat

Spis przykładów

1.1. Skrypt Hello World!
2.1. Zakańczanie instrukcji
2.2. Stosowanie komentarzy
2.3. Komentarze wielolinijkowe
2.4. Koncepcja zmiennych
2.5. Formaty liczbowe
2.6. Zmiana typu zmiennej
2.7. Rzutowanie typów
2.8. Przykład użycia funkcji settype
2.9. Definiowanie stałych
3.1. Przykład użycia operatora kontroli błędów
3.2. Przykład użycia operatora wywołania
3.3. Przykład funkcjonowania inkrementacji i dekrementacji
3.4. Przykład użycia operatora ciągu
4.1. Składnia instrukcji warunkowej
4.2. Przykład instrukcji warunkowej
4.3. Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych
4.4. Grupowanie warunków
4.5. Pętla FOR
4.6. Przykład użycia pętli for
4.7. Pętla while
4.8. Przykład użycia pętli while
4.9. Pętla do ... while
4.10. Instrukcja continue
4.11. Wyświetlanie liczb parzystych
4.12. Instrukcja brake
4.13. Składnia switch
4.14. Przykład użycia składni switch
5.1. Tworzenie tablicy
5.2. Indeksy tablic
5.3. Tablice asocjacyjne
5.4. Przeglądanie tablic pętlą
5.5. Pętla for i funkcja count
5.6. Przeglądanie tablic asocjacyjnych
5.7. Rozdzielenie danych separowanych średnikiem
5.8. Łączenie danych z tablicy
6.1. Definicja funkcji
6.2. Przykład definicji klasy
6.3. Przykład dziedziczenia
6.4. Zastosowanie konstruktora
6.5. Zasięg zmiennych
6.6. Zmiana zasięgu zmiennej
6.7. Zmienna statyczna
6.8. Zmiana zasięgu zmiennej
7.1. Odczytywanie wartości z formularza
7.2. Serializacja i deserializacja tablicy
8.1. Zliczanie ile dana osoba odczytała daną stronę z czasie jednej sesji.
9.1. Proste porównywanie ciągów
9.2. Operator identyczności
9.3. Zastosowanie funkcji strstr
9.4. Użycie funkcji strstr() w warunku
9.5. Użycie funkcji ereg w warunku
9.6. Porównywanie ciągów przy użyciu funkcji strcmp
9.7. Użycie funkcji substr()
9.8. Zastosowanie funkcji explode
9.9. Rozszerzony przykład użycia funkcji explode
9.10. Zastosowanie funkcji split()
9.11. Zastosowanie funkcji strpos()
9.12. Podmiana tekstu przy pomocy funkcji str_replace()
9.13. Usuwanie polskich znaków diakrytycznych
9.14. Translacja polskich znaków diakrytycznych
10.1. Odbieranie pliku od użytkownika
11.1. Otwarcie pliku do odczytu
11.2. Odczyt danych z pliku
11.3. Wczytywanie całości pliku
11.4. Wczytywanie całości pliku przy użyciu funkcji file
11.5. Zapis do pliku
11.6. Licznik odwiedzin z blokowaniem bazy
11.7. Sprawdzanie powodzenia kopiowania
11.8. Sposoby użycia funkcji rename
11.9. Przetwarzanie ścieżki
11.10. Wyświetlenie wszystkich nazw plików z katalogu /tmp
11.11. Odczytywanie zawartości katalogu przy uzyciu funcji dir
12.1. Przykład skryptu sprawdzającego poprawność daty
12.2. Funkcja zwracająca czas z mikrosekundami
12.3. Liczenie czasu generowania strony
12.4. Generowanie timestampu
12.5. Przykład użycia funkcji date
12.6. Użycie funkcji strftime
12.7. Tworzenie daty o godzinę w przód
12.8. Data "za miesiąc"
12.9. Tworzenie względnej daty za pomocą funkcji strtotime
12.10. Porównywanie daty w formacie timestamp
12.11. Sprawdzanie czy daty są z tego samego dnia
 Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
telewizja online
twój program na dziś
Program TV
Muzyczne
Viva
TUBA TV
Polo TV
Eska TV
4FANTV
REBELTV
KISS TV
PLAY TV
KANAŁY POLSKIE
Dla Ciebie Tv
TVP1
TVP2
TVP POLONIA
POLSAT
TVN na żywo
TVN7
TV Trwam
Polskie Filmy
ITV
TV 4
Tele5
TVN24
TVN Turbo
Reklama boczna
KURSY
Kurs CSS
Kurs PHP
Kurs HTML
Kurs MySql
Kurs C++
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Copyright by SzakU®2011 Wszelki prawa zastrzeżone szanuj to
   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
158512 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie